194800
top of page

Het verloop van een Osteopathisch consult: 

Tijdens het eerste consult...

 

zal de osteopaat samen met u een vraaggesprek afnemen. In dit gesprek zal er geluisterd worden naar uw hulpvraag en overloopt de osteopaat uw volledige medische geschiedenis. Dit laatste is van essentieel belang om de belasting als belastbaarheid van uw lichaam te kunnen inschatten. Na dit gesprek worden de eerste bevindingen/opmerkingen reeds aangegeven. Als u dit doorlopen heeft, zal er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden waarbij de Osteopaat uw pijnregio zal nakijken. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar wat de klacht kan veroorzaken, tevens is het van belang na te gaan of wij u als osteopaat kunnen helpen en/of u niet eerst naar de reguliere geneeskunde moet doorverwezen worden. Denk hierbij bv. aan alle structurele afwijkingen zoals een breuk, een hernia maar ook ontstekingen,...Door dit onderzoek bent u als hulpvrager verzekerd van een veilige benadering. We hebben na het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek reeds veel informatie verzameld en zullen deze met u doorspreken om zo tot een ondersteuningsplan te komen. We voeren reeds in het eerste consult de eerste behandeling uit. 

 

Tijdens het tweede consult...

 

starten we met een feedback moment om uw restklachten, ervaringen, bemerkingen, opmerkingen te bekijken. Na dit kort inleidend gesprek doen we opnieuw een lichamelijk onderzoek en evalueren we de gevonden bevindingen. Hierna starten we de tweede behandeling. 

Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk per klacht en hulpvrager. Hierdoor is het moeilijk een gouden standaard neer te pennen. We nemen als standaard aan dat er na het 3e consult een duidelijke verandering/verbetering merkbaar moet zijn. Als dit niet het geval is, bespreken we de situatie en kijken we samen naar andere oplossingen. 

Het is van belang dat u weet dat een consult een dubbele wisselwerking heeft, we doen alles in uitvoerig overleg. 

Om ethische redenen moet iedereen onder de 18 jaar begeleid worden door een volwassene (18+) of voorzien worden van een gematigd ondertekend document door een ouder of voogd. 

Als u vragen zou hebben over het consult dan kan u altijd bij de Osteopaat terecht.

Een behandeling duurt ongeveer 30-45 min. per consult. Het eerste consult duurt altijd 45 minuten.

Kosten:

 

Terugbetaling:

Osteopathie valt onder de alternatieve geneeskunde/bewegingszorg. Hierdoor kan je enkel terugbetaling krijgen vanuit je

aanvullend zorgpakket.

Kijk hieronder hoeveel uw verzekering u vergoedt;

 

IMG_0185.jpeg
bottom of page