194800

Het verloop van een Osteopathisch consult: 

Tijdens het eerste consult...

 

zal de osteopaat samen met u een vraaggesprek afnemen. In dit gesprek zal er geluisterd worden naar uw hulpvraag en overloopt de osteopaat uw volledige medische geschiedenis. Dit laatste is van essentieel belang om de belasting als belastbaarheid van uw lichaam te kunnen inschatten. Na dit gesprek worden de eerste bevindingen/opmerkingen reeds aangegeven. Als u dit doorlopen heeft, zal er een uitgebreid lichamelijk onderzoek plaatsvinden waarbij de Osteopaat uw pijnregio zal nakijken. Hierbij wordt er niet alleen gekeken naar wat de klacht kan veroorzaken, tevens is het van belang na te gaan of wij u als osteopaat kunnen helpen en/of u niet eerst naar de reguliere geneeskunde moet doorverwezen worden. Denk hierbij bv. aan alle structurele afwijkingen zoals een breuk, een hernia maar ook ontstekingen,...Door dit onderzoek bent u als hulpvrager verzekerd van een veilige benadering. We hebben na het vraaggesprek en het lichamelijk onderzoek reeds veel informatie verzameld en zullen deze met u doorspreken om zo tot een ondersteuningsplan te komen. We voeren reeds in het eerste consult de eerste behandeling uit. 

 

Tijdens het tweede consult...

 

starten we met een feedback moment om uw restklachten, ervaringen, bemerkingen, opmerkingen te bekijken. Na dit kort inleidend gesprek doen we opnieuw een lichamelijk onderzoek en evalueren we de gevonden bevindingen. Hierna starten we de tweede behandeling. 

Het aantal behandelingen is sterk afhankelijk per klacht en hulpvrager. Hierdoor is het moeilijk een gouden standaard neer te pennen. We nemen als standaard aan dat er na het 3e consult een duidelijke verandering/verbetering merkbaar moet zijn. Als dit niet het geval is, bespreken we de situatie en kijken we samen naar andere oplossingen. 

Het is van belang dat u weet dat een consult een dubbele wisselwerking heeft, we doen alles in uitvoerig overleg. 

Om ethische redenen moet iedereen onder de 18 jaar begeleid worden door een volwassene (18+) of voorzien worden van een gematigd ondertekend document door een ouder of voogd. 

Als u vragen zou hebben over het consult dan kan u altijd bij de Osteopaat terecht.

Een behandeling duurt ongeveer 30-45 min. per consult. Het eerste consult duurt altijd 45 minuten.

 

OPGELET: Ivm. huidige Covid19 situatie vragen wij uw aandacht voor hetvolgende: 

- Heeft u klachten zoals: hoesten, niezen, koorst, grieperigheid, postitief getest op covid of isolatie na reizen, annuleer dan uw afspraak.

- Altijd een handdoek meenemen en handen ontsmetten bij binnenkomst op de praktijk.

- We vragen u alleen op consultatie te komen! Indien u met uw baby of kind komt, dan mag er uiteraard steeds 1 begeleider mee. 

- Uw Osteopaat zal er alles aan doen om de ruimtes hygienisch voor u te houden. Denk hierbij aan het dragen van mondkapje, ontsmetten van tafel en materiaal,.. 

Kosten:

Voor 2020 bedraagt het tarief standaard 85,00 euro per consult (30-45min). Een lang consult (>60min) bedraagt 98,00 euro. Een kort consult bedraagt 71,00 euro ( in samenspraak met Osteopaat). Het consultatietarief dient direct te worden voldaan na het consult bij voorkeur per PIN of cash. Indien u de nota wenst over te maken, zal er 2,50 euro administratieve kost in rekening gebracht worden. 

No Show consult: 68,00 euro (Zonder annulering 24 u voor geplande afspraak.)

Terugbetaling:

Osteopathie valt onder de alternatieve geneeskunde. Hierdoor kan je enkel terugbetaling krijgen vanuit je aanvullend zorgpakket.

Kijk hieronder hoeveel uw verzekering u vergoedt;

 

© OsteoYou Osteopathie Nederland - privacy policy